Шарттардың үлгі талаптары

 
TAS CREDIT" МҚҰ" ЖШС (бұдан әрі – МҚҰ) микрокредит беру туралы шарттың осы үлгі талаптары Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 388–бабында көзделген тәртіпте микрокредит беру туралы шарттарды жасасу мақсатында әзірленді.