Шарттардың үлгі талаптары

 
Осы "МҚҰ "TAS Credit ЖШС (бұдан әрі – МҚҰ) микрокредит беру туралы шарттың осы үлгі талаптары Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 388 бабымен қарастырылған тәртіппен, микрокредит беру туралы шарттар (әрі қарай – Шарт) жасау мақсатында әзірленді.
Image
№ 05.21.0006.М. лицензия.
26.02.2021 ж. ҚНРДА берген
*ҚР “Микроқаржылық қызмет туралы” Заңына сәйкес ЖТСМ 56% - ға дейін.

Байланыс ақпараттары

Алматы қаласы, Бостандық ауданы

Жароков көшесі 124, 8 қабат
Жұмыс күндері – 09:00-18:00
Телефон: 7788

ТОРАПКАРТАСЫКАРТАСЫ
Инвестициялар
Пайдалы