logo-1

7788

Шарттардың үлгі талаптары

Шарттардың үлгі талаптары

Осы "МҚҰ "TAS Credit ЖШС (бұдан әрі – МҚҰ) микрокредит беру туралы шарттың осы үлгі талаптары Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 388 бабымен қарастырылған тәртіппен, микрокредит беру туралы шарттар (әрі қарай – Шарт) жасау мақсатында әзірленді.