logo-1

7788

Сақтандыру агенті

Сақтандыру агенті «МҚҰ «TAS FINANCE GROUP» ЖШС БСН/БИН: 100240019642

     Мен «Freedom Finance Life» Өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ сақтандыру шартын жасауға келісемін. Мен «МҚҰ «TAS FINANCE GROUP» ЖШС Пайдаалушы ретінде тағайындауға келісемін. Мен осы сақтандыруға өтініш нысанында көрсетілген мәліметтердің бұдан әрі сақтандыру шартын жасасуға негіз болып табылуына, және қандай да бір мәлімет жалған болып шыққан жағдайда, Сақтандырушы сақтандыру төлемін жүзеге асырудан бас тартуға құқылы болуына келісемін. Мен келісімшарт жасасу кезінде мүгедек емес екенімді, психикалық, эпилепсиямен немесе басқа да ауыр неврологиялық аурулармен ауырмайтындығымды растаймын. Мен осы құжат арқылы мен жоғарыда ұсынылған ақпараттың дұрыс, шынайы және толық екендігін, және кез келген сақтандыру төлемі туралы мәселе жоғарыда келтірілген мәліметтерді ескере отырып қарастырылатынын растаймын. Маған жоғарыда көрсетілген ақпараттың бұрыстығы сақтандыру шартының (сақтандыру полисінің) жарамсыздығы және Сақтандырушының сақтандыру төлемін жүзеге асырудан бас тартуы үшін негіздеме болып табылатындығы туралы ескертілді. Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтауды қамтамасыз ету мақсатында мен «Freedom Finance Life» Өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ (бұдан әрі - Оператор) «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес және мен берген Оператор ұстап отырған жеке мәліметтерімнің (өңдеу, жинау, жүйелеу, жинақтау, сақтау, жаңарту, өзгерту, иесіздендіру, оқшаулау, блоктау, жою, беру және т.б.) келісімін беремін. Мен (Сақтандырушы, Сақтанушы) сақтандыру оқиғалары туралы ақпаратты тексеру және сақтандыру шарты бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру мақсатында Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес медициналық құпияны құрайтын ақпаратты ««Freedom Finance Life» өмірді сақтандыру компаниясы»АҚ-ға беруге келісемін. Мен Сақтандырушының Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген 05.03.2021жылғы жазатайым оқиғалардан ерікті онлайн сақтандыру ережелерімен және Сақтандырушының серіктесінің интернет-ресурсында www.tascredit.kz таныстым және келісемін. Мен менің тарапымнан жасалып жатқан сақтандыру шарт көзін заңдастыруға (жасыруға), қылмыстық, терроризмді қаржыландыру бағытына еш байланысы жоқ екенін растаймын, шетел лауазымды тұлға (ШЛТ) болып табылмаймын.